2 kvällar. 3 månader.
Oändligt med impact.

För alla unga samhällsentreprenörer

Vårt samhälle behöver fler som engagerar sig för vår gemensamma bättre framtid. Nu samlar vi och ger möjlighet till att Sveriges unga samhällsentreprenörer att både hitta lösningarna på olika lokala utmaningar men också genomföra dem.

For INSPIRATION

WORKSHOPS

Två kvällar.
Externa inspiratörer och föreläsare samt open space. 
För alla mellan 18-25 år boende i Västra Götalandsregionen

22/11 – Hållbarhet & Hälsa
Inspiratörer:
Elin Annwall, Generation Pep
Ragnhild Jacobsson, The Perfect World Foundation
XX, Göteborgs Stad: Hållbar konsumtion

29/11 – Inkludering & Demokrati
Inspiratörer:
Rebecca Madhani, Mitt Livs Val.
Maria Wallin, Berättarministieriet.
Anton Karlsson, Scouterna.
Nina Miskovsky, Kommunalråd Göteborgs Stad

Klockan 17-20
Veras Gräsmatta
Stena Center
Vera Sandbergs Allé 8A

Anmäl intresse här

When something is important enough, you doit even if the odds are not in your favor.

Elon Musk

When something is important enough, you doit even if the odds are not in your favor.

Oprah

For DOING

NxtLEvel Hub

Tio team. Tio idéer. Alla ska genomföras under 2-3 månaders tid. Social hållbarhet ska genomsyra samtliga projekt.

Ansök här

For learning

use the coaches

Beroende på vilket område just ditt team vill driva projekt inom, kommer vi tillhandahålla en coach som har relevant erfarenhet och kunskap. Genom att nyttja de coachingtillfällen som erbjuds ser ni inte bara till att era projekt blir så grymma de kan bli, ni bygger också vidare på ert eget nätverk.

Vill du vara coach? anmäl dig här

When something is important enough, you doit even if the odds are not in your favor.

Oprah

Frågor & Svar

Vad innebär det att delta i en av era workshops?

Att delta vid en eller båda av de workshops vi erbjuder i November är helt kravlöst och du binder inte upp dig till någonting. Workshopsen ska fungera som inspiration och där har du möjlighet att formulera och diskutera olika idéer. Efter det väljer du själv om du vill ansöka till att delta i NxtLevel Hub.

Vem kan delta i NxtLevel Hub?

Du som är mellan 18-25 år och för närvarande bor i Västra Götalandsregionen kan ansöka om att vara med i projekthuben.

Måste jag söka tillsammans med ett team?

Nej, du kan även söka utan att ha ett team färdigt. I så fall kommer du att matchas ihop med andra som också söker till projekthuben ensamma. Varje team består av 3-4 personer. 

Måste jag ha en färdig idé för att ansöka?

Ja, du söker till projekthuben med en egen idé. Dock kan denna idé vara en som du kom på tillsammans med andra under de workshops vi erbjuder i November månad.

Blir alla antagna till NxtLevel Hub?

Att ansöka till NxtLevel Hub är ingen garanti för att antas. De idéer som skickas in kommer att bedömas på följande kriterier:
– Genomförbarhet. Är det möjligt att genomföra idén på 3 månader?
– Mätbara effekter. Kommer projektets effekter att kunna mätas inom ett år efter genomförande?
– Samhällspåverkan. Är projektet ett samhällspositivt sådant?
– Kostnad och finansiering. Kostar det pengar att genomföra projektet och finns det i så fall en plan för finansiering?
– Genomförande. Kommer projektet att kunna genomföras genom entreprenöriella metoder?