årets förebild

Vi tror att människor gör som andra gör. Därför behöver vi visa och bli fler som väljer att göra en positiv påverkan. Vi har valt att lyfta förebilder, stora som små, för att få fler människor att ta efter och även dem bli individer som väljer att göra en positiv påverkan på samhället. Se till att även du är en av dem som gör skillnad!

Initiativet startades med syftet att bidra till en attitydpåverkan hos unga för att öka deras förståelse att de själva har makten att påverka sitt liv och samhället positivt. Årets Förebild delas ut i tre kategorier;

Social Entreprenör

Ung till Ung

Lokal Verkan

Kampanjen pågår under hösten 2020.